Graafinen ulkoasu? Graafinen ohjeistus?

Mitä eroa näillä on?

Graafinen ulkoasu ja graafinen ohjeistus ovat logon ohella kaksi erittäin tärkeää asiaa, jotka aloittavalla yrityksellä ON OLTAVA ENNEN kuin lähtee mitään markkinoimaan. Tiedätkö sinä, mitä eroa näillä kahdella on? Entä mihin niitä tarvitaan?

Olen huomannut, että monella aloittelevalla yrittäjällä menee sekaisin termit graafinen ohjeistus ja graafinen ulkoasu. Monesti kun minulta tilataan graafista ohjeistusta, oletetaan siihen automaattisesti kuuluvan myös graafisen ulkoasun suunnittelu kokonaisuudessaan. Nämä eivät ole sama asia! Graafisesta ulkoasusta tehdään ohjeistus, mutta ohjeistuksen teko ei sisällä ulkoasun luomista. Avaan tässä hieman näitä käsitteitä, jotta ei jää mitään epäselvää.

Kumpi ensin: ulkoasu vai ohjeistus?

Graafinen ulkoasu on siis yrityksen konkreettinen visuaalinen ilme. Graafiseen ulkoasuun kuuluu logon lisäksi mm. liikemerkki (jos on), käytettävät fontit eli typografia, värimaailma, graafiset elementit sekä mahdollisesti tietyn tyyppiset valokuvat tai kuvituskuvat, jotka toistuvat kaikessa markkinointimateriaalissa. Hyvä graafinen ulkoasu tukee yrityskuvaa ottaen huomioon kohderyhmän ja on samalla kilpailijoistaan erottuva, selkeä ja persoonallinen. Tämä on logon jälkeen toiseksi työläin suunnitteluvaihe yritysgrafiikkaa luodessani.

“Graafinen ulkoasu on visuaalinen ilme, jolla yritys luo yrityskuvaansa ja erottuu kilpailijoistaan”

Kun yritykselle on luotu graafinen ulkoasu, käytetään sitä johdonmukaisesti kaikessa markkinoinnissa. JOTTA kaikki materiaali olisi yhdenmukaista, tarvitaan graafinen ohjeistusOhjeistus on usein PDF-tiedosto, joka jaetaan yrityksen omalle henkilöstölle ja joskus ulkoisille sidosryhmille tai yhteistyökumppaneille. Yrityksen sisällä tai ulkopuolella työskentelevä graafikko käyttää ohjeistusta apunaan luodessaan mainoksia, käyntikortteja taikka powerpoint tai word-pohjia. Minulle graafinen ohjeistus on oiva työkalu, jotta saan tehtyä asiakkaan mainoksista yritysilmettä vastaavat.

Graafinen ohjeistus on siis yrityksen OLEMASSA OLEVAN graafisen ulkoasun eli graafisen ilmeen koottu ohjeistus. Jos yrityksellä on vain logo, ohjeistus sisältää vain sitä koskevat ohjeet. Jos yrityksellä on logo ja fontti, ohjeistus kattaa vain nämä ohjeet. Pienille yrityksille saattaa riittää ensimmäiseksi vuodeksi pelkkä logo, kolme pääväriä ja fontti, jolloin ohjeistukseen kirjataan näiden ohjeet ja yritystoiminnan laajetessa voidaan kehitellä erottuvampi ja selkeämpi graafinen ulkoasu. Kun ulkoasu muuttuu, vaatii se tietysti kaiken jo printatun ja teetetyn materiaalin (nettisivujen, käyntikorttien, roll-uppien taikka mainosten) uusimista päivitetyn graafisen ulkoasun mukaiseksi.

JOTEN SUOSITTELEN luomaan graafisen ulkoasun kunnolla loppuun asti, ennen kuin teetättää mitään printtejä taikka nettisivuja.

Graafinen ulkoasu kannattaa siis luoda kokonaisuudessaan loppuun asti ennen varsinaisen markkinointimateriaalin ja graafisen ohjeistuksen tekemistä. Tietysti yritys voi täydentää ohjeistustaan ja muokata sitä sitä mukaa kun siihen tulee lisättävää.

“Graafinen ohjeistus on esim. PDF-ohjetiedosto, joka pitää yrityksen graafisen ulkoasun yhdenmukaisena”

 

Mitä ohjeistus yleensä sisältää?

  1. Logon käyttö: Esitellään logon eri versiot ja sen mittasuhteet sekä suoja-alueet, eli kuinka paljon pitää jättää tyhjää tilaa logon ympärille. Jos logosta on eri versioita, kerrotaan milloin on sallittua käyttää mitäkin niistä.
  2. Liikemerkki (jos sellainen on): Kerrotaan, missä tilanteissa voi käyttää liikemerkkiä logon sijaan.
  3. Värimaailma: Logon värit sekä muut sallitut yrityksen värit esitellään sekä kerrotaan niiden RGB ja CMYK arvot sekä netti- että paino-värikoodit.
  4. Typografia: Kerrotaan sallitut fontit ja missä tilanteissa niitä käytetään. Jos fontti on ladattavissa netistä, linkitetään sen sijainti.
  5. Graafiset elementit: Mikäli yrityksellä on graafisia elementtejä, kuten kuvioita tai kuvia, kerrotaan miten niitä käytetään ja missä tilanteissa.
    Aineistomallit: Riippuen siitä, mitä yrityksellä on käytössään, tässä voidaan esitellä Word/Powerpont-pohjat, käyntikorttipohja, roll-up-pohja, mainospohja taikka kirjekuoren ulkoasu.

Toivottavasti tämä selvensi asiaa ja auttaa sinua yrityksesi perustamisen kovalla polulla. Graafisen ulkoasun suunnittelu löytyy palveluistani ja halutessasi kokoan sinulle myös graafisen ohjeistuksen 🙂 Ota rohkeasti yhteyttä, jos olet sellaista vailla.

Logo ja graafinen ulkoasu: Visual Editor Teija Pasanen

Osuuskunta Liippan nettisivut on tehnyt kollegani Webdesign Miia Ylinen.