Terapiatila Tilian Starttipaketti

Starttipaketissa Terapiatila Tilia sai logon, graafisen ulkoasun, käyntikortin, somegrafiikat ja flyereita. Logo suunniteltiin monen vaiheen kautta ja hyvin erilaisia vaihtoehtoja oli lehmuspuusta ja siivistä lähtien. Logossa oleva lehmuksen lehti on myös muodoltaan sydämen muotoinen ja siinä oleva liike-hahmo muodostaa T-kirjaimen. Logon tekstin asettelussa on myös hieman leikkimielistä sävyä. Värimaailma tulee lehmuksesta ja luonnon väreistä, koska terapiamuotona käytetään mm. luonnonmukaista liike- ja tanssiterapiaa. Graafiseen ulkoasuun kuuluu myös toisiaan kohti kurottuvat kädet, koska terapian yksi tärkeä elementti on toisen ihmisen läheisyys ja kosketus sekä yksin että ryhmäterapiassa.

terapia ulkoasu